Hos Joan-Søstrenes Rådgivning i Aarhus kan vi

  • Hjælpe, støtte og rådgive dig med individuelle samtaler eller gruppeforløb
  • Sammen med dig finde ud af, hvad du betragter som et godt liv, og finde ud af, hvordan du bruger dine ressourcer bedst
  • Sammen med dig finde ud af, hvad der gør dit liv vanskeligt at håndtere lige nu
  • Støtte dig i en akut sorg eller krise
  • Hjælpe dig med at finde rundt i det offentlige systems snørklede arbejdsgange
  • Yde psykologisk støtte under en eventuel retssag.

© Joan-Søstrene Aarhus