Om

Baggrund

I 1974 voldtog en hvid fængselsbetjent den sorte kvinde Joan Little i hendes celle i Beaufort County Jail, North Carolina, USA. I selvforsvar slog Joan Little betjenten ihjel med hans egen issyl. Alligevel tiltalte staten hende for overlagt manddrab. Tiltalen medførte så massive protester fra den amerikanske kvindebevægelse og Black Power, at retten året efter frifandt Joan Little.

I Danmark opkaldte en ny kvindepolitisk forening sig Joan-Søstrene efter hendes fornavn, og Joan-Søstrenes Rådgivning i Århus startede i 1979 som en del af kvindebevægelsen.

Holdning

  • Vi betragter fysisk og psykisk vold mod kvinder som undertrykkelse af kvinden og som et alvorligt samfundsproblem.
  • Vi arbejder for at ændre holdningen til vold mod kvinder.
  • Vi oplyser, arbejder sammen med beslægtede organisationer og er pressionsgruppe overfor politi, retsvæsen og presse.

Rådgivning

  • Vi rådgiver og støtter gratis enhver kvinde over 18 år, der har været udsat for vold eller trussel om vold, voldtægt, incest, seksuelt overgreb eller seksuel chikane.
  • Vi behandler alle henvendelser anonymt.
  • Vi møder kvinderne med ubetinget forståelse, respekt og accept.
  • Vi arbejder alle frivilligt.